Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeznaczeniu przejazdu kolejowego do likwidacji.

Tereny inwestycyjne

Lista terenów inwestycyjnych Gminy Czeremcha:

1) Czeremcha-Wieś, działki nr 451/12 i nr 451/13
https://mapa.investinpodlaskie.pl/identification/134/4

2) Czeremcha-Wieś, działka nr 759/7
https://mapa.investinpodlaskie.pl/identification/134/112

3) Czeremcha, działka nr 1124
https://mapa.investinpodlaskie.pl/identification/134/117

4) Stawiszcze, działka nr 2
https://mapa.investinpodlaskie.pl/identification/134/44

5) Czeremcha, działki nr 1258 i nr 1259
https://mapa.investinpodlaskie.pl/identification/134/38

6) Stawiszcze, działka nr 209/1
https://mapa.investinpodlaskie.pl/identification/134/61

7) Połowce, działki nr 429 i nr 430
https://mapa.investinpodlaskie.pl/identification/134/115

Koncert jazzowy

koncertjjez2019