Klauzula informacyjna - przetargi

Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych:

1) Administratorem danych jest Gmina Czeremcha, z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha (nr tel.: 856850400), adres e-mail: gmina@czeremcha.pl);

2) Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał na Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można sie kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iodug@czeremcha.pl

3) Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.


Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

4)   Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5)   Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.

6)   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

Zgodnie z Art. 42 Prawa Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego udostępnia się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone są również:

  •      Informacje dotyczące pytań i wyjaśnień do SIWZ
  •      Modyfikacje SIWZ
  •      Informacje o protestach na zapisy SIWZ i ogłoszeń

79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Wójt Gminy Czeremcha informuje, że w sobotę, 1 września 2018 roku o godzinie 9:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, aby upamiętnić 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Koncert jazzowy

Marcin & Bartłomiej Oleś Duo
9 czerwca godz. 19.00 GOK Czeremcha
 bilety: przedsprzedaż 20 zł, w dniu koncertu 25 zł

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

Dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia o godzinie 17:00  zostanie uruchomiona  syrena alarmowa.

Dźwięk syreny będzie trwał przez 1 minutę z wykorzystaniem sygnału ciągłego.

 

POWITANIE NOWEGO ROKU 2016

Poraz kolejny wspólnie powitaliśmy na placu przed Urzędem Gminy w Czeremsze Nowy Rok. Dziękujemy za liczne przybycie. Życzymy w Nowym Roku 2016 zdrowia, spokoju, szczęscia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zrealizowania postanowień noworocznych oraz sukcesów osobistych i zawodowych. Zapraszamy do galerii.