Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie i odbieranie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czeremcha wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt w 2020 r.