„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

(Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00)

 

logo PL-BY-UA UE

 

 

Konferencja podsumowująca projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

W dniu 17 grudnia 2015 roku w Miejskim Domu Kultury w Wysokim, Republika Białorusi odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej” (IBPU.01.02.00-20-412/11-00) realizowany przez Gminę Czeremcha przy współpracy z Partnerami: Miejskim Komitetem Wykonawczym Miasta Wysokie, Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Miejskim Zjednoczonym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej „Kamienieckie ŻKCh”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Konferencję otworzył Mer Miasta Wysokie – Mikołaj Saczyk, który przywitał zaproszonych gości oraz podziękował za współpracę i zaangażowanie strony polskiej i białoruskiej przy realizacji projektu transgranicznego.

Ireneusz Leoniuk – przedstawiciel Urzędu Gminy Czeremcha oraz Irina Starowojtowa – przedstawicielka „Kamienieckiego ŻKCh” zaprezentowali przybyłym gościom główne założenia projektu, w tym również planowany koszt i termin jego realizacji, cele i efekty rzeczowe inwestycji oraz jej wpływ na poprawę ochrony środowiska w obszarze przygranicznym oraz polepszenie współpracy transgranicznej.

Podziękowania za współpracę i zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację wspólnych przedsięwzięć złożyli również Aleksander Gaławacz – Dyrektor Przedsiębiorstwa „Kamienieckie ŻKCh”, Ludmiła Dudar – reprezentująca Centrum Edukacji Pozaszkolnej Miasta Wysokie, Maria Iwaniuk – Sekretarz Gminy Czeremcha, Sergiusz Smyk – Przewodniczący Rady Gminy Czeremcha oraz Leonid Biruk – były Mer Miasta Wysokie.

Projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej” realizowany był w okresie od listopada 2013 roku do grudnia 2015 roku. Jego koszt całkowity to 3 640 836,68 EURO, z czego 3 276 753,01 EURO stanowi kwota przyznanego dofinansowania (90% kosztów kwalifikowanych). W rezultacie zrealizowanej inwestycji wybudowano oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacyjną o długości 8 278 m oraz 3 przepompownie ścieków w Czeremsze oraz 16 144 m sieci kanalizacyjnej i 7 przepompowni w Mieście Wysokie. Dzięki wybudowanej infrastrukturze ponad 3 000 osób po obu stronach granicy uzyska możliwość podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Podczas konferencji Jan Chomczuk – Dyrektor Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zaprezentował również inny transgraniczny projekt pn. „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” w którym jednym z Partnerów Projektu jest Gmina Czeremcha.

Konferencję uświetnił występ lokalnych zespołów Miejskiego Domu Kultury Miasta Wysokie.

 

DSC 0014 DSC 0020 DSC 0022 DSC 0025 DSC 0026 DSC 0038

DSC 0041 DSC 0043 DSC 0047 DSC 0049 DSC 0050

DSC 0055 DSC 0058 DSC 0062 DSC 0067 DSC 0076 DSC 0108

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Zakończenie realizacji zadania pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"

W dniu 11 grudnia 2015 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha", objętej dofinansowaniem ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Zadanie było realizowane przez Gminę Czeremcha – Partnera Wiodącego Projektu pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej” (Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00). Wykonawcą prac był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze.

Roboty budowlane były realizowane w okresie od 9 czerwca 2015 r. do 27 listopada 2015 r. W ramach prowadzonej inwestycji został wybudowany obiekt oczyszczalni ścieków typu biologiczno-mechaniczna, o średniodobowej wydajności 300 m3/dobę. W skład obiektu wchodzą 3 budynki (budynek technologiczno-socjalny, mechanicznego oczyszczania, punktu zlewnego FEK-PAK wraz ze stacją najazdową), wiata na agregat i dwa reaktory typu SBR. Obiekt funkcjonuje na podstawie dwóch niezależnych ciągów technologicznych o wydajności 150 m3/dobę każdy. Ponadto wykonane zostało zagospodarowanie terenu oczyszczalni poprzez budowę utwardzonego placu dojazdowego z kostki betonowej, ogrodzenia, drogi dojazdowej, nasadzenia zieleni oraz oświetlenie placu.

Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz wód gruntowych obszaru przygranicznego jak również rejonu Puszczy Białowieskiej, w którym położona jest Gmina Czeremcha.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 4 338 579,00 zł, z czego 90% stanowi kwota dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

DSC 0011 DSC 0012 DSC 0013 DSC 0016 IMG 8159

IMG 8168 IMG 8169 IMG 8174 IMG 8183 IMG 8187

IMG 8191 IMG 8194
 

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Zakończenie realizacji zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha"

W dniu 29 lipca 2015 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha", objętej dofinansowaniem ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Zadanie było realizowane przez Partnera Wiodącego Projektu pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej” (Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00) – Gminę Czeremcha. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZIEJA” Ryszard Zieja, 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9.

W wyniku realizacji Projektu wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 8 278 m obejmującą ulice w Czeremsze: Wiśniowa, Łąkowa, Wąskotorowa, Długa, Przydworcowa oraz Kuzawę a także trzy przepompownie ścieków – P2, P3 i P4. Koszt realizacji zadania - 3 036 731,90 zł. Nowowybudowa infrastruktura kanalizacyjna umożliwi podłączenie ok. 550 mieszkańców Gminy Czeremcha.

Dzięki budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w gminie Czeremcha zostanie zmniejszone zanieczyszczenie środowiska, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę jakości wód podziemnych i gruntowych na obszarze objętym inwestycją.

 

DSC 0003 DSC 0004 DSC 0021 DSC 0038 DSC 0032 

 DSC 0006 DSC 0015 DSC 0016DSC 0044

 

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Podpisanie Aneksu do umowy na realizację projektu pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

W dniu 17 czerwca 2015 r. podpisany został aneks (Addendum Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-01) do umowy dotacji z dnia 29 października 2013 r. na realizację Projektu pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Zmiany w Projekcie zatwierdzone aneksem obejmują m.in. przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o realizację dodatkowego zadania przez Gminę Czeremcha, polegającego na budowie gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze.

Całkowita wartość Projektu po wprowadzonych zmianach wynosi 3 640 836,68 EURO, z czego 3 276 753,01 EURO stanowi kwota przyznanego dofinansowania (90% kosztów kwalifikowanych). Wydatki przewidziane na każdego z Partnerów wynoszą odpowiednio: Gmina Czeremcha – 2 017 830,56 EURO,Miejski Komitet Wykonawczy Miasta Wysokie – 369,90 EURO, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 289,70 EURO, Miejskie Zjednoczone Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej „Kamienieckie ŻKCh” - 1 622 346,52 EURO.

 

 

 

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha"

 

W dniu 12 lutego 2014 r. została podpisana umowa na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha", objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZIEJA” Ryszard Zieja, 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działekw Czeremsze, (ul. Wiśniowa, Łąkowa, Wąskotorowa, Długa, Przydworcowa) oraz w Kuzawie. 

Planowany termin wykonania zamówienia – do 21.08.2015 r.

3 14

Konferencja rozpoczynająca projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 W dniu 28 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”, realizowany przez Gminę Czeremcha przy współpracy z Partnerami: Miejskim Komitetem Wykonawczym Miasta Wysokie (Republika Białorusi), Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Miejskim Zjednoczonym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej „Kamienieckie ŻKCh”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Zaproszenie na konferencję

zapr plbyua

Podpisanie umowy na realizację projektu pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

CAM00085

 

W dniu 29 października 2013 r. została podpisana umowa dotacji na realizację zadania pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Czeremcha wspólnie z Partnerami: Miejskim Komitetem Wykonawczym Miasta Wysokie (Republika Białorusi), Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Miejskim Zjednoczonym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej „Kamienieckie ŻKCh”.