Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha" znak sprawy: GGiOŚ.IL.341-22/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pn. ,,Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha"; Numer ogłoszenia: 400376 - 2010; Znak : GGiOŚ.IL.341-22/10;